Dział Obsługi Klienta

Zamówienia prosimy kierować na adres mailowy: zamowienia@uzin-utz.com

Magdalena Balicka

Zastępca kierownika Działu Obsługi Klienta, Sprzedaż Polska Wschodnia i Południowa,
Konsultacja sprzedaży marki Arturo.
Telefon: +48  76 723 91 66
E-mail magdalena.balicka@uzin-utz.com